Din Partner Innen Avfallssystemer
abc miljø AS har Grønt Punkt-symbolet. Det er en kvittering som beviser at bedriften har tatt sitt lovpålagte produsentansvar, ved å betale for innsamling og gjenvinning av emballasje gjennom medlemskap i Grønt Punkt Norge. Å vise at bedriften har tatt miljøansvar er positivt for bedriftens omdømme.

Overflate

Overflate avfallsløsninger fra ABC Miljø AS er ideelle for områder med begrenset mulighet for nedgraving. Disse containerne er plassert på overflaten og er enkle å tømme og vedlikeholde, samtidig som de gir en ren og effektiv avfallshåndtering.

Legg til produkter med «Legg til i min forespørsel». Klikk «Send forespørsel» øverst når du er klar. Forespørselen er uforpliktende, og vi kontakter deg.

Last ned dokumenter

Har du spørsmål?

Send gjerne en e-post til post@abcmiljo.no
Eller ring oss på +47 90 99 82 25

Bunntømte Løsninger – Overflate

ABC Miljø AS tilbyr overflate avfallsløsninger, en praktisk og fleksibel løsning for moderne avfallshåndtering. Disse containerne er designet for enkel installasjon og bruk, samtidig som de opprettholder høy funksjonalitet og estetikk.

Detaljert Beskrivelse

Overflate avfallsløsninger er utviklet for å tilby en fleksibel og brukervennlig løsning for avfallshåndtering. Disse containerne er plassert på bakkenivå, noe som gjør dem enkle å installere og flytte ved behov. De er spesielt egnet for områder hvor nedgravde løsninger ikke er mulig på grunn av grunnforhold eller infrastruktur. Containerne tilbys i forskjellige størrelser for å møte ulike behov, fra mindre enheter for boligområder til større enheter for kommersielle og offentlige steder. De er laget av slitesterkt, galvanisert stål som sikrer lang levetid og minimal vedlikehold. Dette materialet gir også god motstand mot værpåvirkninger og mekanisk slitasje. Systemet er designet med tanke på enkel tømming ved hjelp av kranbil. Containerne er utstyrt med flere tømmesystemer, inkludert 1-krok, 2-krok, 3-krok og Kinshofer, for å sikre kompatibilitet med ulike tømmemetoder. Dette gjør det enkelt å integrere dem i eksisterende avfallshåndteringssystemer. For å forbedre sikkerheten og brukervennligheten, kan containerne utstyres med adgangskontrollsystemer som RFID-kort eller manuelle låser. Dette sikrer at kun autoriserte brukere har tilgang til avfallsbeholderne, noe som reduserer risikoen for ulovlig dumping og misbruk. Containernes innkast kan tilpasses forskjellige typer avfall, inkludert papir, glass og generelt avfall. Dette gjør det enklere å sortere og resirkulere avfallet, noe som er gunstig både for miljøet og for avfallshåndteringen. Systemet kan også utstyres med fyllnivåsensorer som gir beskjed når containerne nærmer seg full kapasitet, noe som optimaliserer tømmeprosessen og reduserer unødvendig transport. Materialvalget i produksjonen av containerne sikrer lang levetid og høy motstand mot korrosjon og mekanisk slitasje. Betongen som brukes i kammerne er av høy kvalitet, klassifisert som C35/45, og oppfyller miljøklassene XC4, XF1, XA1, XS3, XM2, W12. Dette betyr at containerne er bygget for å tåle tøffe miljøforhold og har høy motstandskraft mot både kjemiske og mekaniske påkjenninger.

Forbedret Avfallshåndtering

 • Bedre Sortering: Systemene kan tilpasses for forskjellige typer avfall som papir, glass og generelt avfall, noe som fremmer bedre sortering og resirkulering.
 • Reduksjon av Lukt og Skadedyr: Overflate containere holder avfallet kjøligere og utilgjengelig for skadedyr, noe som forbedrer den generelle miljøkvaliteten.

Tilpasningsmuligheter

Våre overflate løsninger kan skreddersys for å møte spesifikke behov og preferanser.

Design og Farger

 • Tilpasning til Omgivelser: Vi tilbyr et bredt spekter av farger og design for innkastsystemene, slik at de kan integreres sømløst i ulike omgivelser.
 • Branding: Containerne kan tilpasses med din bedrifts logo eller annen grafikk for å fremme merkevaren din og gi en profesjonell fremtoning.

Teknologiske Tilpasninger

 • Adgangskontroll: Tilgang kan reguleres gjennom RFID-kort eller manuell lås for å sikre at kun autoriserte brukere kan benytte systemet.
 • Fyllnivåovervåking: Integrerte sensorer gir kontinuerlig informasjon om fyllingsgraden, noe som muliggjør effektiv planlegging av tømming.
 • GPS Ruteplanlegging: For optimalisering av tømmeruter, kan systemet utstyres med GPS-teknologi som sikrer at tømming skjer på mest effektive måte.

Fysiske Tilpasninger

 • Justerbare Føtter: For enkel installasjon og justering i forskjellige terreng, kan containerne utstyres med justerbare føtter.
 • Sikkerhetsfunksjoner: Innebygde sikkerhetsgulv og andre funksjoner som sikrer trygg bruk og forhindrer ulykker.

Brukeropplevelse

Våre overflate løsninger er utformet med tanke på å gi en førsteklasses brukeropplevelse.

Ergonomi og Tilgjengelighet

 • Universell Utforming: Innkastsystemene er designet for å være brukervennlige og tilgjengelige for alle, inkludert personer med nedsatt funksjonsevne.
 • Enkel Bruk: Brukervennlige innkast som krever minimal innsats og sikrer at alle kan bruke systemet effektivt.

Sikkerhet og Kontroll

 • Adgangskontroll: Med muligheter for både manuell lås og RFID-adgangssystemer, sikrer vi at kun autoriserte brukere kan benytte systemet.
 • Sikkerhetsfunksjoner: Containerne er utstyrt med sikkerhetsgulv og andre funksjoner som sikrer trygg bruk og forhindrer ulykker.

Informasjon og Overvåking

 • Fyllnivåovervåking: Kontinuerlig overvåking av fyllingsgraden gir brukerne informasjon om når tømming er nødvendig.
 • Brukerstatistikk: Systemene kan integreres med software som gir statistikk og rapporter om bruken, noe som gir bedre innsikt og kontroll.

Økonomiske Fordeler

Investering i våre overflate løsninger gir langsiktige kostnadsbesparelser og økonomiske fordeler.

Reduserte Driftskostnader

 • Mindre Hyppig Tømming: Med høy kapasitet per container reduseres behovet for hyppig tømming, noe som sparer transportkostnader og arbeidskraft.
 • Effektiv Logistikk: Optimalisering av tømmeruter gjennom GPS og fyllnivåovervåking bidrar til å redusere drivstoffkostnader og tidsbruk.

Lang Levetid og Lavt Vedlikehold

 • Robust Konstruksjon: Containere laget av høy kvalitet, galvanisert stål sikrer lang levetid og minimal vedlikehold.
 • Serviceavtaler: Regelmessig vedlikehold gjennom våre serviceavtaler sikrer at systemet fungerer optimalt og reduserer risikoen for kostbare reparasjoner.

Økt Eiendomsverdi

 • Forbedret Estetikk: Ved å bruke estetisk tiltalende avfallssystemer, kan verdien på eiendommen økes, noe som er spesielt viktig for borettslag og kommersielle områder.
 • Miljøvennlighet: Investering i bærekraftige løsninger kan også forbedre omdømmet til virksomheten og tiltrekke miljøbevisste kunder og brukere.

Installering og Vedlikehold

Våre overflate avfallscontainere er enkle å installere og krever minimalt vedlikehold.

Installasjonsprosessen

 • Betongkammer: Containerne installeres i betongkammer som er ferdig utstyrt med sikkerhetssystem og justerbare føtter for nøyaktig plassering.
 • Drenering: Det er viktig å fylle rommet mellom betongen med knust stein eller annen drenerende masse for å forhindre grunnvann fra å samle seg rundt containerne.

Vedlikeholdsrutiner

 • Månedlig: Sjekk av adgangskontrollsystemer, rengjøring av innkastsystemer for å sikre at de fungerer som de skal.
 • Kvartalsvis: Inspeksjon av sikkerhetsgulv og justerbare føtter, samt fyllnivåovervåking for å sikre at systemet fungerer optimalt.
 • Årlig: Full gjennomgang av containerens struktur, reparasjon eller utskifting av slitte deler, og oppdatering av programvare for adgangskontroll.
ABC Miljø AS tilbyr en 8-års garanti på alle mekaniske deler og en 10-års garanti på betongen som graves ned. For kunder som tegner en serviceavtale, utvides garantien til å omfatte regelmessig vedlikehold, noe som sikrer at systemene fungerer optimalt og har en lang levetid.

Andre produkter