Din Partner Innen Avfallssystemer
abc miljø AS har Grønt Punkt-symbolet. Det er en kvittering som beviser at bedriften har tatt sitt lovpålagte produsentansvar, ved å betale for innsamling og gjenvinning av emballasje gjennom medlemskap i Grønt Punkt Norge. Å vise at bedriften har tatt miljøansvar er positivt for bedriftens omdømme.

Helt Nedgravd

Helt nedgravde avfallsløsninger fra ABC Miljø AS er designet for effektiv og hygienisk avfallshåndtering. Med containerne plassert under bakken, er de ideelle for urbane miljøer, borettslag og offentlige områder.

Legg til produkter med «Legg til i min forespørsel». Klikk «Send forespørsel» øverst når du er klar. Forespørselen er uforpliktende, og vi kontakter deg.

Last ned dokumenter

Har du spørsmål?

Send gjerne en e-post til post@abcmiljo.no
Eller ring oss på +47 90 99 82 25

Bunntømte Løsninger – Helt Nedgravd

ABC Miljø AS tilbyr Skandinavia helt nedgravde avfallsløsninger, en ideell og estetisk løsning for moderne avfallshåndtering. Disse containerne er designet for å være både funksjonelle og visuelt tiltalende, med dypoppsamling som gir bedre hygiene og reduserer luktproblemer.

Detaljert Beskrivelse

Skandinavia helt nedgravde avfallsløsninger er utviklet for å møte høye krav til estetikk, funksjonalitet og hygiene. Avfall blir lagret under bakken, noe som reduserer lukt og hindrer tilgang for skadedyr. Dette systemet er kjent for sin driftssikkerhet og effektivitet i tømming.

Avfallscontainerne tilbys i størrelsene 3, 4, 5, 6, og 7 kubikkmeter og er laget av robust, robotsveiset galvanisert stål. Dette sikrer en lang levetid og minimal vedlikehold. Innkasthuset til Skandinavia kan utstyres med adgangskontroll for å sikre at kun autoriserte brukere får tilgang til avfallsbeholderen.

Systemet er designet med tanke på enkel tømming ved hjelp av kranbil. Hvert kammer er utstyrt med justerbare føtter som gjør det mulig å tilpasse containerne til ulike terrengforhold. Dette gir en fleksibel installasjon som kan tilpasses forskjellige omgivelser og brukssituasjoner.

Det robuste sikkerhetssystemet inkluderer sikkerhetsgulv som beskytter brukerne og forhindrer ulykker. Videre er det muligheter for å integrere avansert teknologi som RFID-adgangskontroll, som sikrer at bare autoriserte brukere kan benytte systemet. Dette øker sikkerheten og kontrollen, spesielt i offentlige og halv-offentlige områder.

Containernes innkast kan tilpasses forskjellige typer avfall, som papir, glass og generelt avfall. Dette gjør det enklere å sortere og resirkulere avfallet, noe som er gunstig både for miljøet og for avfallshåndteringen. Systemet kan også utstyres med fyllnivåsensorer som gir beskjed når containerne nærmer seg full kapasitet, noe som optimaliserer tømmeprosessen og reduserer unødvendig transport.

Materialvalget i produksjonen av containerne sikrer lang levetid og høy motstand mot korrosjon og mekanisk slitasje. Betongen som brukes i kammerne er av høy kvalitet, klassifisert som C35/45, og oppfyller miljøklassene XC4, XF1, XA1, XS3, XM2, W12. Dette betyr at containerne er bygget for å tåle tøffe miljøforhold og har høy motstandskraft mot både kjemiske og mekaniske påkjenninger.

Tekniske Detaljer

 • Modell: Skandinavia
 • Størrelser: 3, 4, 5, 6, og 7 kubikkmeter
 • Materiale: Robotsveiset galvanisert stål
 • Tømmesystemer: 1-krok, 2-krok, 3-krok og Kinshofer
 • Adgangskontroll: Tilgjengelig med RFID adgangssystem eller manuell lås
 • Sikkerhetssystem: Innebygd med justerbare føtter for nøyaktig plassering og stabilitet
 • Betongkvalitet: C35/45
 • Miljøklasse: XC4, XF1, XA1, XS3, XM2, W12

Fordeler og Bruksområder

Våre bunntømte løsninger har flere fordeler som gjør dem til et foretrukket valg for mange forskjellige bruksområder.

Fordeler

 • Redusert Lukt: Fordi avfallet lagres under bakken, holder det seg kjøligere, noe som reduserer luktproblemer betydelig. Dette skaper et mer behagelig miljø for beboere og besøkende.
 • Høy Kapasitet: Våre containere har en høy kapasitet, noe som betyr færre tømminger og dermed reduserte driftskostnader. Dette gjør systemet ideelt for områder med høyt avfallsvolum.
 • Forbedret Estetikk: Med avfallssystemet skjult under bakken, blir det mindre visuelt rot og en mer estetisk tiltalende miljø.
 • Bedre Hygiene: Den nedgravde plasseringen forhindrer skadedyr og holder avfallet utilgjengelig for uvedkommende, noe som forbedrer den generelle hygienen.

Bruksområder

 • Borettslag: Ideelt for boligområder der det er behov for effektiv avfallshåndtering uten å gå på kompromiss med estetikk og hygiene.
 • Byområder: Perfekt for urbane miljøer der plassen er begrenset og det er behov for løsninger som integreres sømløst i bybildet.
 • Parker og Offentlige Institusjoner: Kan plasseres diskret i parker, skoler og andre offentlige institusjoner, noe som bidrar til å holde områdene rene og fri for avfall.
 • Kjøpesentre og Næringsbygg: Passer godt i kommersielle områder hvor det genereres store mengder avfall, og det er viktig å opprettholde et rent og profesjonelt utseende.

Miljøhensyn

ABC Miljø AS er forpliktet til bærekraftige løsninger som ikke bare møter, men også overgår miljøkrav.

Reduksjon av Karbonavtrykk

 • Mindre Transport: Med høyere kapasitet per container reduseres behovet for hyppig tømming, noe som igjen reduserer CO2-utslipp fra avfallstransport.
 • Optimalisert Logistikk: Bruk av GPS-basert ruteplanlegging og fyllnivåovervåking sikrer at containere tømmes når de er fulle, noe som optimaliserer transport og reduserer unødvendig kjøring.

Materialvalg og Resirkulering

 • Miljøvennlige Materialer: Våre containere er laget av resirkulerbart stål og betong, som er slitesterkt og har lav miljøpåvirkning.
 • Lang Levetid: Den robuste konstruksjonen sikrer at containerne har en lang levetid, noe som reduserer behovet for hyppige utskiftninger og dermed mindre avfall.

Forbedret Avfallshåndtering

 • Bedre Sortering: Systemene kan tilpasses for forskjellige typer avfall som papir, glass og generelt avfall, noe som fremmer bedre sortering og resirkulering.
 • Reduksjon av Lukt og Skadedyr: Nedgravde containere holder avfallet kjøligere og utilgjengelig for skadedyr, noe som forbedrer den generelle miljøkvaliteten.

Tilpasningsmuligheter

Våre bunntømte løsninger kan skreddersys for å møte spesifikke behov og preferanser.

Design og Farger

 • Tilpasning til Omgivelser: Vi tilbyr et bredt spekter av farger og design for innkastsystemene, slik at de kan integreres sømløst i ulike omgivelser.
 • Branding: Containerne kan tilpasses med din bedrifts logo eller annen grafikk for å fremme merkevaren din og gi en profesjonell fremtoning.

Teknologiske Tilpasninger

 • Adgangskontroll: Tilgang kan reguleres gjennom RFID-kort eller manuell lås for å sikre at kun autoriserte brukere kan benytte systemet.
 • Fyllnivåovervåking: Integrerte sensorer gir kontinuerlig informasjon om fyllingsgraden, noe som muliggjør effektiv planlegging av tømming.
 • GPS Ruteplanlegging: For optimalisering av tømmeruter, kan systemet utstyres med GPS-teknologi som sikrer at tømming skjer på mest effektive måte.

Fysiske Tilpasninger

 • Justerbare Føtter: For enkel installasjon og justering i forskjellige terreng, kan containerne utstyres med justerbare føtter. Sikkerhetsfunksjoner: Innebygde sikkerhetsgulv og andre funksjoner som sikrer trygg bruk og forhindrer ulykker.

Brukeropplevelse

Våre bunntømte løsninger er utformet med tanke på å gi en førsteklasses brukeropplevelse.

Ergonomi og Tilgjengelighet

 • Universell Utforming: Innkastsystemene er designet for å være brukervennlige og tilgjengelige for alle, inkludert personer med nedsatt funksjonsevne.
 • Enkel Bruk: Brukervennlige innkast som krever minimal innsats og sikrer at alle kan bruke systemet effektivt.

Sikkerhet og Kontroll

 • Adgangskontroll: Med muligheter for både manuell lås og RFID-adgangssystemer, sikrer vi at kun autoriserte brukere kan benytte systemet.
 • Sikkerhetsfunksjoner: Containerne er utstyrt med sikkerhetsgulv og andre funksjoner som sikrer trygg bruk og forhindrer ulykker.

Informasjon og Overvåking

 • Fyllnivåovervåking: Kontinuerlig overvåking av fyllingsgraden gir brukerne informasjon om når tømming er nødvendig.
 • Brukerstatistikk: Systemene kan integreres med software som gir statistikk og rapporter om bruken, noe som gir bedre innsikt og kontroll.

Økonomiske Fordeler

Investering i våre bunntømte løsninger gir langsiktige kostnadsbesparelser og økonomiske fordeler.

Reduserte Driftskostnader

 • Mindre Hyppig Tømming: Med høy kapasitet per container reduseres behovet for hyppig tømming, noe som sparer transportkostnader og arbeidskraft.
 • Effektiv Logistikk: Optimalisering av tømmeruter gjennom GPS og fyllnivåovervåking bidrar til å redusere drivstoffkostnader og tidsbruk.

Lang Levetid og Lavt Vedlikehold

 • Robust Konstruksjon: Containere laget av høy kvalitet, robotsveiset galvanisert stål sikrer lang levetid og minimal vedlikehold.
 • Serviceavtaler: Regelmessig vedlikehold gjennom våre serviceavtaler sikrer at systemet fungerer optimalt og reduserer risikoen for kostbare reparasjoner.

Økt Eiendomsverdi

 • Forbedret Estetikk: Ved å bruke estetisk tiltalende avfallssystemer, kan verdien på eiendommen økes, noe som er spesielt viktig for borettslag og kommersielle områder.
 • Miljøvennlighet: Investering i bærekraftige løsninger kan også forbedre omdømmet til virksomheten og tiltrekke miljøbevisste kunder og brukere.

Installering og Vedlikehold

Våre helt nedgravde avfallscontainere er enkle å installere og krever minimalt vedlikehold.

Installasjonsprosessen

 • Betongkammer: Containerne installeres i betongkammer som er ferdig utstyrt med sikkerhetssystem og justerbare føtter for nøyaktig plassering.
 • Drenering: Det er viktig å fylle rommet mellom betongen med knust stein eller annen drenerende masse for å forhindre grunnvann fra å samle seg rundt containerne.

Vedlikeholdsrutiner

 • Månedlig: Sjekk av adgangskontrollsystemer, rengjøring av innkastsystemer for å sikre at de fungerer som de skal.
 • Kvartalsvis: Inspeksjon av sikkerhetsgulv og justerbare føtter, samt fyllnivåovervåking for å sikre at systemet fungerer optimalt.
 • Årlig: Full gjennomgang av containerens struktur, reparasjon eller utskifting av slitte deler, og oppdatering av programvare for adgangskontroll.
ABC Miljø AS tilbyr en 8-års garanti på alle mekaniske deler og en 10-års garanti på betongen som graves ned. For kunder som tegner en serviceavtale, utvides garantien til å omfatte regelmessig vedlikehold, noe som sikrer at systemene fungerer optimalt og har en lang levetid.

Andre produkter